Hållbar utveckling

Mot en hållbarare framtid

Hållbar utveckling

Vi tar ansvar för att skapa renare miljö. Ett av våra viktigaste kärnvärden är att minska vår verksamhets miljöpåverkan.

Vår livscykelanalys garanterar långsiktiga lösningar av rörsystem för anläggningar och fabriker. Vi har erfarenhet och kunnande för att leverera nyckelfärdiga lösningar – både till nya fabriker och till befintliga anläggningar som moderniseras.

Miljöledningssystem

Vi har ett ISO 14001:2015 certifierat miljöledningssystem. ISO 14001:2015 hjälper oss att nå våra miljömål och att skapa värde för miljön, vårt företag och alla samarbetsparter.