Högtrycksrör

Årtionden av erfarenhet av rörtillverkning

Högtrycksrör

Vi är en av de mest mångsidiga leverantörerna inom prefabricering av rör, och erbjuder lösningar till flera industrier i Europa. Våra kunder är Europas ledande panntillverkare och industriföretag inom olika branscher. Vi tillverkar enstaka komponenter och omfattande rörsystem. Vi arbetar flexibelt och efter våra kunders behov, även då tidsramen är snäv.

Till vårt huvudsakliga produktutbud hör prefabricerade rörsystem och -komponenter samt tillhörande tjänster som bearbetning, värmebehandlingar och inspektioner. Varm- och kallbockning minskar behovet av svetsning vilket leder till sänkta kostnader och ökad driftsäkerhet.

Bearbetning av material

Vår expertis täcker materialkategorier från de vanligaste materialen till X11CrWMoVNb9-2 och superduplex. Vårt eget materiallager finns till för tillverkning av grenrör, T- och Y-stycken och munstycken. 

Induktionsbockning

På vår verkstad har vi tre bockningsmaskiner– den största böjer upp till DN900 med en tjocklek på upp till 90 mm. Våra fem kallbockningsmaskiner böjer upp till DN200. Vi godkänner alla metallmaterial för bockning. En mer detaljerad beskrivning hittar du på Maskiner och mått »