Projektledning

Professionell projektledning och styrning på byggplatsen

Projektledning

Ett lyckat projektgenomförande kräver professionell ledning och styrning på byggplatsen. Detta säkerställer hög kvalitet, kostnadseffektivitet, minskar kundrisker och garanterar att projektet blir färdigt i tid. Våra kunder kan lita på att vi genomför alla projekt på bästa möjliga sätt.

Certifierad projektledning

Vår kompetens inom projektledning är tydlig i vår verksamhetsmodell som består av specifika övervaknings- och kontrollmetoder, utbildning, förstaklassig expertis och kontinuerligt lärande. Projektledningsmodellen som lägger grunden för alla projekt har definierats av vår projektledningsguide. Våra experter deltar regelbundet i Projektakademins utbildning. Dessutom granskar vi alla våra projekt för att säkerställa att slutresultatet är på den nivå som krävs, men också för att kunna ta i beaktande eventuella avvikelser.

Säkerhet

Sist men inte minst, är säkerheten på byggplatsen vår högsta prioritet, tillsammans med ett noggrant och effektivt arbete och ledning.

Mera om vår arbetssäkerhet »