Svetsning

Avancerade svetsmetoder

Svetsning

Vi är specialiserade på prefabricerade rörkomponenter och helhetslösningar för olika industrier. Våra produkter och tjänster finns till för kraftverk, process- och marinindustrier, kärnkraftverk och oljeriggar. Vi erbjuder även kompletta lösningar som omfattar allt från rörkonstruktion till installation av prefabricerade rörsystem.

Vi har lång erfarenhet av prefabricering av avancerade rörsystem på vår verkstad i Ylivieska och av rörinstallationer på plats. Vår expertis syns i det professionella arbete och engagemang vi erbjuder, samt i vårt breda utbud av svetsbeteckningar. Vårt kvalitetssystem för svetsning är EN ISO 3834-2 certifierat.

Svetsbeteckningar

Vårt utbud av svetsbeteckningar täcker typiska manuella och mekaniserade svetsprocesser och en stor mängd material och dimensioner. Vi är specialiserade på svetsning av höglegerade värmebeständiga material.

Utöver andra generella svetsprocedurer erbjuder vi även orbitalsvetsning, bågsvetsning, MAG-svetsning och automatisk svetsning.

Export av nordiska kvalitetsprodukter

En stor del av vår produktion exporteras över hela världen, till exempel till Europa, Asien och Amerika. Våra kunder litar på vår nordiska kvalitet och uppskattar våra snabba leveranstider. 

Svetsning

Ett omfattande utbud av material och metoder

Vårt utbud av godkända svetsprocedurer (WPQR) omfattar cirka 1000 olika svetsprocedurer. WPQR används för att säkerställa att svetsar med olika svetsprocesser och materialkombinationer håller hög kvalitet och uppfyller angivna krav. Detta garanterar att de klarar belastningen från den avsedda användningen samt andra förutsägbara förhållanden.

Svetsbeteckningarna (WPS) väljs efter material och storlek på de delar som ska svetsas. Vi svetsar olegerat och låglegerat stål, höghållfast stål, olika typer av rostfria stål, titan och nickellegeringar.

Vi har ett brett utbud av olika rör- och plåtmaterial. Vid behov tillverkar vi komponenter från vårt lagermaterial då de behövs snabbt. Generellt strävar vi efter att ha mer sällsynta material och deras dimensioner i lager, samt halvsfäriska ändar som vi kan bearbeta till specifika dimensioner efter kundens behov.

Vi svetsar och bearbetar rör från 10mm i diameter och uppåt. Rörets väggtjocklek varierar mellan 1-100mm. Oftast är väggtjockleken mellan 2–50 mm. Vid svetsning av plåtar varierar tjockleken mellan 2-100mm.

Vårt utbud av svetsprocesser inkluderar TIG, MAG, FCAW, SMAW, SAW och mekaniserad TIG orbitalsvetsning. Vi svetsar FCAW både manuellt och mekaniskt.

Mekaniserad TIG orbitalsvetsning uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna. Vi använder denna metod i utmanande projekt, till exempel i kärnkrafts- och oljeindustrin. Vi övervakar och kontrollerar svetsutrustningen med kameraövervakning då det är nödvändigt och möjligt.

För TIG orbitalsvetsning har vi sannolikt den mest omfattande WPQR-uppsättningen i Finland. Med TIG orbitalsvetsning svetsar vi mycket tjocka material med den teknik som kallas för smalspaltsvetsning.

Ett mångsidigt urval av maskiner

Vi strävar efter att tillverka de prefabricerade delarna så färdiga för installation som möjligt på vår verkstad. Prefabricering underlättar projektledning, ger betydelsefulla kostnadsfördelar, minimerar arbetsmängden på plats samt minimerar risker som kan påverka svetskvaliteten.

Faktorer som begränsar storleken på den prefabricerade delen är främst hanteringen på plats och tekniska utmaningar under transport. De prefabricerade delarna transporteras till installationsplatserna med lastbil eller container.

Vår verkstads mångsidiga utbud av utrustning täcker de moderna behoven inom tillverkning och reparation. Vi använder svarvar och brotschar för fasettsvetsning och perforering av rör. Form- och bockningsmaskiner används för både kall- och varmbockning.

Ett av våra kompetensområden är induktionsbockning och vi är specialiserade på bockning av tjockväggiga rör. Denna tjänst är inte tillgänglig någon annanstans i Finland. Med induktionsbockning kan vi böja rör upp till 900 mm i diameter och 90 mm i väggtjocklek.

Vi erbjuder även bearbetning och svarvning på plats. Vår professionella personal utför alla nödvändiga bearbetnings- och svarvuppgifter på plats med en bärbar utrustning. Dessa tjänster lämpar sig för byggarbetsplatser på kraftverk, inom kärnkraftsindustrin och oljeraffinaderier.

Svetsning

Garanterad kvalitet

Vårt arbete och våra produkter övervakas av olika parter, inklusive Kiwa Inspecta och American Society of Mechanical Engineers (ASME).

När ett rörsystem klassas som en tryckbärande anordning följer vi EU:s direktiv om tryckbärande anordningar (PED 2014/68 / EU). När rör tillverkas enligt modul H, A2 eller A kan de CE-märkas.

Produkter som exporteras till USA är märkta med ett S enlighet med ASME-standarden.

Vi har tillstånd att installera rör för flytande gas och naturgas (kategori A) och att tillverka zinkbeläggningar med varmförzinkning på vår verkstad i Ylivieska. Vi har produktionscertifikat för tillverkning av kallformade och varmformade och svetsade rörkomponenter samt för stålkonstruktioner.

Alla våra svetsare och svetsoperatörer är kvalificerade enligt EN ISO 9606 eller EN ISO 14732. Våra underleverantörer och partners granskas antingen av en tredje part eller av oss.