Recions Co2-utsläpp under branschgenomsnittet

Snöflingor som är frusna. Symbolik för renhet, rent vatten, klarhet.

Technology Industries of Finland delade nyligen resultat för maskin- och metallindustrins genomsnittliga utsläpp (tCO2e). Utsläppen ställdes sedan i relation till företags omsättning och antal anställda där vi är glada att meddela att Recion på båda skalorna låg under branschgenomsnittet.

Som vi tidigare har meddelat fortsätter Recions fokus på hållbarhet, då vi i somras deltog i ett koldioxidavtrycksprojekt som genomfördes av Technology Industries of Finland.

Technology Industries of Finland erbjöd detaljerade växthusgasberäkningar till sina medlemmar som var intresserade av att ta reda på sina koldioxidavtryck. Recions utsläpp har sedan beräknats på företagsnivå där rapporten gav oss värdefull information om hur vi för närvarande rankas bland andra aktörer i branschen. 

Recion ligger under branchgenomsnittet när det kommer till utsläpp av CO2, både sett till antalet anställda och jämförelse med företags omsättning. Men vidtar åtgärder för att minska utsläppen ytterligare!

För att förbättra prestandan när det gäller att sänka våra utsläpp är det avgörande att känna till den nuvarande situationen, vilket är ett viktigt mått för att övervaka vår årliga utveckling. Miljöansvar är prioriterat hos oss på Recion och baserat på mottagna data har vi redan vidtagit åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck ytterligare.

Recion innehar sedan tidigare det internationella ISO 14001:2015 -miljöcertifikatet.

Mer information om målet att uppnå ett koldioxidneutralt Finland år 2035: Climate 2035

Mer information om ISO 14001:2015 miljöcertifikat hittar du här.

Frågor? Tveka inte att kontakta oss