Recions koldioxidavtryck har beräknats

Två stora fotavtryck i grön skog, symboliserande miljöpåverkan och Co2-avtryck.

Recions fokus på hållbarhet fortsätter. I somras deltog vi i ett koldioxidavtrycksprojekt som genomfördes av Technology Industries of Finland.

Technology Industries of Finland erbjöd detaljerade växthusgasberäkningar till sina medlemmar som var intresserade av att ta reda på deras koldioxidavtryck. Recion var en av dem. Beräkningar visade på mängden växthusgaser per område och gav även information om hur man kan arbeta framåt i de olika frågorna.

Miljöansvar är prioriterat hos oss på Recion och baserat på mottagna data har vi redan vidtagit åtgärder för att minska vårt koldioxidavtryck ytterligare.

Recion innehar sedan tidigare det internationella ISO 14001:2015 -miljöcertifikatet.

Mer information om målet att uppnå ett koldioxidneutralt Finland år 2035: Climate 2035

Mer information om ISO 14001:2015 miljöcertifikat hittar du här.

Frågor? Tveka inte att kontakta oss