Prefabricering för ökad effektivitet

Prefabricering (eller prefabrikation, prefab), är förtillverkning av delar på en annan plats än där de sedan ska monteras. Det är en specifik expertis vi på Recion kan erbjuda och det gör vi av flera anledningar och till stora fördelar för kunden

– Lägre kostnader

– Bättre kvalitet

– Kortare leveranstid

– Säkrare installationsförhållanden

– Minskad resursallokering vid installationen

Så mycket som 70 procent av svetsningarna kan göras i förväg i fabriksmiljö. Ett välplanerat projekt möjliggör prefabricering av delar i vår maskinverkstad istället för att göra dem på plats. Prefabricerade rör som är förböjda ger betydande fördelar!

Ett mångsidigt urval av maskiner

Vi strävar efter att tillverka de prefabricerade delarna så färdiga för installation som möjligt på vår verkstad. Prefabricering underlättar projektledning, ger betydelsefulla kostnadsfördelar, minimerar arbetsmängden på plats samt minimerar risker som kan påverka svetskvaliteten.

Faktorer som begränsar storleken på den prefabricerade delen är främst hanteringen på plats och tekniska utmaningar under transport. De prefabricerade delarna transporteras till installationsplatserna med lastbil eller i container.

Vår verkstads mångsidiga utbud av utrustning täcker de moderna behoven inom tillverkning och reparation. Vi använder svarvar och brotschar för fasettsvetsning och perforering av rör. Form- och bockningsmaskiner används för både kall- och varmbockning där vi förfogar över fyra kallbockningsmaskiner och tre varmbockningsmaskiner.

Läs mer om vår induktionsbockning och svetsning

Prefabricering av rör

Från vår verkstad kan vi leverera lösningar till många industrier, inklusive lågtrycksrörsystem. Effektiva industriella svetsprocesser och bockning i stället för färdiga vinklar tillför betydande kostnadsfördelar till projektimplementeringen. 

De tillgängliga materialen inkluderar allt från kolstål till austenitiska stål med en maximal storlek på DN900.

Läs mer om maskiner och mått

Mer från bloggen: ”Prefabricering som gunnar kunden”

Har du frågor om prefabricering eller annat?

Kontakta oss gärna!