Finsk industrihistoria i avancerad miljö

Att utföra högtryckslösningar till omständliga projekt är Recions expertis, utan att förglömma lågtryck och processrörsystemen. Med deras interna kompetens erbjuder den finska rörspecialisten leverans och service till såväl kärnkraftverk som pannkraftverk.

Läs mera i Nyteknik »