Home » Finsk industrihistoria i avancerad miljö

Finsk industrihistoria i avancerad miljö

Weldin in progress

Att utföra högtryckslösningar till omständliga projekt är Recions expertis, utan att förglömma lågtryck och processrörsystemen. Med deras interna kompetens erbjuder den finska rörspecialisten leverans och service till såväl kärnkraftverk som pannkraftverk.

Läs mera i Nyteknik »

New appointment in Project business

New appointment in Design & engineering team

Customer satisfaction high: the latest NPS figure up to 100!

Power Plant retrofits

Induction bending – Cost saving bending method

Famous sculptor Pekka Jylhä collaborates with Recion

Contact us