Projektipäällikkö

Recion Oy on johtava voimalaitosten ja teollisuuden palveluntarjoaja toteuttaen vaativia putkistoprojekteja Euroopassa sekä toimittaen esivalmistettuja tuotteita maailmanlaajuisesti. Recionin pitkä tausta juontaa juurensa Huberin ja YIT varhaisesta historiasta. Näiden yritysten fuusioituessa syntyi YIT Industria 2003 ja 10 vuotta myöhemmin Caverion Industria jonka Mimir Invest osti vuonna 2018. Uuden itsenäisen yrityksen nimeksi tuli 2019 vuoden alussa Recion. Recionin liikevaihto on noin 30 miljoonaa ja palveluksessa lähes 200 alan ammattilaista. Recion on ylpeä juuristaan ja 100-vuotisesta yrityshistoriasta ja merkityksellisistä saavutuksista.

Tinkimätön insinööritaidon hyödyntäminen ollut aina osa Recionin teollisuuden investointeja ja projektien toteutusta. Recionin yksi ydinliiketoiminnoista ovat korkeapaineputkitoimitukset jossa toimitus voidaan toteuttaa avaimet käteen -periaatteella. Kokonaisratkaisu koostuu yksityiskohtien suunnittelusta, materiaaleista, esivalmistuksesta ja asennuksesta mihin tahansa voimalaitokseen. Muita Recionin keskeisiä liiketoimintoja ovat ydinvoimaloiden vaativat muutostyöt, voimalaitoshuolto ja prosessiputkistotoimitukset.

Vahvistaakseen markkina-asemaansa ja turvatakseen asiakkailleen korkealaatuiset, oikea-aikaiset ja turvalliset projektit ja haemme nyt palvelukseemme

Projektipäällikköä

 • Vastaamaan asiakkaiden projektien toimitusketjusta pitäen sisällään suunnittelun, toteutuksen, resurssoinnin, seurannan, raportoinnin sekä jälkivalvonnan.
 • Johdat ja koordinoit projektiorganisaatiota ja delegoit tarkoituksen mukaisesti aikataulussa projektiin liittyviä tehtäviä ja vastuita
 • Vastaat lisä- ja muutostöiden sopimisesta ja käytäntöön viennistä yhdessä alihankintaorganisaation sekä asiakkaan kanssa
 • Osallistut hankintasuunnitelmaan sekä aliurakoinnin suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä hankintaorganisaation kanssa
 • Koordinoit alihankinta- ja materiaalisostoja ja vastaat yhtiön yhteisestä ostopolitiikasta yhdessä kollegoidesi kanssa
 • Tarvittaessa osallistuminen tarjouslaskentaan
 • Vastaat tuloksesta, budjetista sekä tavoitteista yhtiön projektikäsikirjan ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti.
 • Tulet omalla esimerkilläsi ja motivointitaidoillasi saamaan projektiin osallistuvat henkilöt ja tahot työskentelemään tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Projektipäällikön kompetenssin edelleen kehittymisen ja kokemuksen lisääntymisen myötä on myös mahdollisuus antaa näyttöjä kyvystä johtaa vaativimpia projekteja, mikä edesauttaa uralla etenemistä Recionin organisaatiossa.

Menestymisesi rakentuu seuraavista ominaisuuksista ja kompetensseista joita katsomme eduksi:

 • Opistotasoinen/amk/DI-tasoinen tekninen tausta tai muuten hankitut vastaavat tiedot ja taidot
 • Vähintään 5 vuoden projektijohtokokemus ja hyvät esimiestaidot
 • Hyvä kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielen taito. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.
 • Tunnet investointiprojektien eri toteutusmallit ja projektivaiheet
 • Olet luonteeltasi oma-aloitteinen, muita kannustava ja kiinnostunut oppimaan uutta
 • Eri materiaalien valinta ja valmistusmenetelmien ymmärrys, eduksi voimalaitos ja/tai prosessiteollisuuden kokemus.
 • Riskien hallinnan onnistumisen kannalta myös kustannusten ja resurssien hallintaan riittävä kompentenssi.
 • Kokemus hankinnoista, dokumentoinnista, raportoinneista
 • Projektinhallinnan ja menetelmien hallitseminen sekä kyky niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen.
 • Vuorovaikutus- ja johtamistaitoja, avoimuutta, tuloksentekokykyä sekä viestinnällisiä taitoja

Hakuprosessissa auttaa Target Vision Oyn Senior Executive Consultant, Sari Suomalainen, 050-4211633, sari.suomalainen@targetvision.fi www.targetvision.fi. Lisätietoja Recion Oystä Voitto Rajala, numerosta 040 034 1887. Hakemukset pyydämme lähettämään osoitteeseen https://questionnaires.jobilla.com/0b59a4f0-bc92-11eb-917f-2785be8e9411