”Sätter stolthet i att alltid leverera kvalité”

Arto Paananen arbetar som svetsare på Recion och har gjort det under 27 års tid. Direkt efter avslutad utbildning tillträdde Arto sin tjänst 1996 och trivs lika bra idag som under de första åren:

– Det bästa med att arbeta som svetsare på Recion är det mångsidigt arbete. Du får svetsa med olika metoder och olika slags stycken. Jag är dessutom mångsysslare och arbetar med flera andra saker än svetsning, till exempel montering.

– Recion är mycket konkurrenskraftiga när det gäller erfarenhet och professionellt attityd och vi sätter stor stolthet i att alltid leverera kvalité. 

Svetsning som specifik nischexpertis

Recion är specialiserade på prefabricerade rörkomponenter och helhetslösningar för olika industrier. Våra produkter och tjänster finns till för kraftverk, process- och marinindustrier, kärnkraftverk och oljeriggar. Vi erbjuder även kompletta lösningar som omfattar allt från rörkonstruktion till installation av prefabricerade rörsystem. 

Vi har även specifik nischexpertis inom reparationer av svetsning på kärnkraftverk, panntjänster och naturgasledningar. Vår expertis syns i det professionella arbete och engagemang vi erbjuder, samt i vårt breda utbud av svetsbeteckningar. Vårt kvalitetssystem för svetsning är ISO-certifierat enligt EN ISO 3834-2.

Svetsbeteckningar för en stor mängd material och dimensioner

Vårt utbud av svetsbeteckningar täcker typiska manuella och mekaniserade svetsprocesser. Vi är specialiserade på svetsning av höglegerade, värmebeständiga material. Utöver andra generella svetsprocedurer erbjuder vi även orbitalsvetsning, bågsvetsning, MAG-svetsning och automatisk svetsning.

Recion har ett omfattande utbud av material och metoder för godkända svetsprocedurer (WPQR) som omfattar cirka 1000 olika svetsprocedurer. WPQR används för att säkerställa att svetsar med olika svetsprocesser och materialkombinationer håller hög kvalitet och uppfyller angivna krav. Detta garanterar att de klarar belastning från den avsedda användningen, samt andra förutsägbara förhållanden.

Svetsbeteckningarna (WPS) väljs efter material och storlek på de delar som ska svetsas. Vi svetsar olegerat och låglegerat stål, höghållfast stål, olika typer av rostfria stål, titan och nickellegeringar. Vi svetsar och bearbetar rör från 10 mm i diameter och uppåt. Rörets väggtjocklek varierar mellan 1-100 mm. Oftast är väggtjockleken mellan 2–50 mm. Vid svetsning av plåtar varierar tjockleken mellan 2-100 mm.

Vårt utbud av svetsprocesser inkluderar TIG, MAG, FCAW, SMAW, SAW och mekaniserad TIG orbitalsvetsning. Vi svetsar FCAW både manuellt och mekaniskt.

Läs mer om utbudet av svetsprocesser

Garanterad kvalitet i svetsningsarbeten

Vårt arbete och våra produkter övervakas av olika parter, inklusive Kiwa Inspecta och American Society of Mechanical Engineers (ASME). När ett rörsystem klassas som en tryckbärande anordning följer vi EU:s direktiv om tryckbärande anordningar (PED 2014/68 / EU). När rör tillverkas enligt modul H, A2 eller A kan de CE-märkas. Produkter som exporteras till USA är märkta med ett S eller U i enlighet med ASME-standarden.

Vi har tillstånd att installera rör för flytande gas och naturgas (kategori A) och att tillverka zinkbeläggningar med varmförzinkning på vår verkstad i Ylivieska. Vi har produktionscertifikat för tillverkning av kallformade och varmformade och svetsade rörkomponenter samt för stålkonstruktioner. Alla våra svetsare och svetsoperatörer är kvalificerade enligt EN ISO 9606 eller EN ISO 14732. Våra underleverantörer och partners granskas antingen av en tredje part eller av oss.

Vår verkstads mångsidiga utbud av utrustning täcker de moderna behoven inom tillverkning och reparation. Vi använder svarvar och brotschar för fasettsvetsning och perforering av rör. Form- och bockningsmaskiner används för både kall- och varmbockning.

Läs gärna mer om vårt mångsidiga urval av maskiner

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!